Nieuwe initiatieven ontplooien en collectieve voorzieningen realiseren.
Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam is gekozen voor een gemeentebreed fonds, waarbij ondernemers – zowel de ondernemers, als de winkeliers, scholen, (sport)verenigingen, agrariërs als andere maatschappelijke organisaties - samen nieuwe initiatieven ontplooien en collectieve voorzieningen realiseren

Onze werkwijze

Hoe werkt het?

De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Hardinxveld-GIessendam, vloeien terug naar het ondernemingsgebied. Heeft u een goed initiatief? Bespreek dit dan met de adviesraad van het ondermersfonds of vul het formulier in. 

Hoe komt het fonds tot stand?

Om een gemeentebreed fonds mogelijk te maken vraagt de gemeente een opslag op de OZB-belasting voor zakelijk onroerend goed (75 euro per 100.000 euro WOZ-waarde). De indicatieve opbrengst van deze verhoging, in totaal ca. 300.000 euro, wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam gestort.

Hoe worden de gelden besteed?

Uitganspunt is: gezamenlijke initiatieven samen betaald. Het fonds is voor ondernemers die activiteiten als promotie, netwerkversterking, leegstandbestrijding, parkmanagement, beveiliging e.d. willen financieren. Maar het kan ook gaan om versterking van het toerisme, promotie van winkelgebieden, bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt of andere collectieve ambities. Nederland kent inmiddels meer dan 40 gemeentebrede fondsen.

Jaarplanning 2024

* De maanden zijn indicatief, exacte data zijn nader te bepalen.

Winterwandeltocht

20 januari

Paasactie

30 maart

Wandeltocht

20 april

Ltc de Merwede ondernemers Grand Slam

16 mei

Culturele dag 

22 juni

Hanging baskets op diverse plaatsen

zomer

 Braderie Centrum

31 augustus

Lampionnenoptocht Beneden-Hardinxveld

4 oktober

Sintintocht 

NOV*

Sfeerverlichting in centra Hardinxveld

NOV/DEC*

Kerstboom op plein Den Bogerd

DEC*

Moonlightshopping in centra

DEC*

Gerealiseerde projecten
Aed

Bedrijventerrein Langeveer

AED van levensbelang

Omdat de meeste AEDs binnen hangen en dus beperkt beschikbaar zijn hebben we Jaco van Milligen van Van Milligen Metselwerken, gevestigd op Hakgriend 8z een buitenkast voor hun AED aangeboden. Inmiddels hangt deze buiten en is 24/7 beschikbaar.