Aanvraag indienen

Heeft u een goed plan? Dien dan een aanvraag in! Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds. De aanvraag wordt  via de adviesraad voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan onderstaande criteria. Daarna kunnen de ondernemers aan de slag.

  • De aanvraag wordt gedaan door een partij die een jaarlijkse bijdrage betaalt aan het ondernemersfonds
  • De aanvraag heeft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied
  • Er is voldoende budget beschikbaar 
  • De aanvraag valt niet binnen de gemeentelijke taken en er is geen conflict met andere activiteiten in de gemeente

Een aanvraag kunt u indienen bij de adviesraad via het onderstaande formulier.

Uw aanvraag

Wilt u meerdere bestanden van de omschrijving van uw aanvraag en financiële onderbouwing uploaden? Comprimeer de bestanden tot een zip en upload de zip in het juiste veld.

Omschrijving aanvraag
Financiële onderbouwing

Contact­informatie

Mail ons