Over ons

Hardinxveld-Giessendam heeft sinds 1 januari 2022 een gemeentebreed Ondernemersfonds. Ondernemers in de gemeente kunnen hun gezamenlijke plannen dankzij geld uit dit fonds financieren. Alle ondernemingen in de gemeente doen mee evenals non-profitinstellingen als onderwijs en zorg. Ook de gemeente heeft zich aangesloten. Het Ondernemersfonds is een instrument om de organisatiekracht van de ondernemers te versterken en om gezamenlijk te werken aan versterking van de lokale economie.

Over het fonds

Het ondernemersfonds bestaat formeel sinds 1 januari 2022. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendamheeft eind december 2021 ingestemd het Ondernemersfonds op te zetten. Het fonds heeft een pilotperiode van vijf jaar (2022-2026) met een evaluatie in het vierde jaar.

Bestuur

Het geld in het fonds wordt beheerd door de stichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam. Deze stichting betaalt de rekeningen, zorgt voor administratieve verwerking, verantwoording en de btw-verrekening. De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Maximaal 6 % van het jaarlijks fondsbedrag wordt gereserveerd voor kosten als de opmaak van de jaarrekening, accountantsverklaring en inhuur van ondersteuning voor het stichtingsbestuur. Het bestuur toetst de aanvragen van desbetreffend trekkingsgebied aan de vooraf overeengekomen criteria. Op verzoek adviseren en ondersteunen de bestuursleden de trekkingsgebieden met initiatieven en aanvragen.

Peter Huizer

Voorzitter

Directeur BMN De Klerk

Jeroen van Woerkum

Secretaris

Commercieel manager Damen Shipyards Hardinxveld

Jan van Hunnik

Penningmeester

Eigenaar Architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts en Overduin

Annemiek Smaal

Bestuurslid

Communicatieadviseur Woonzorgcentrum De Lange Wei

Corné Tromp

Bestuurslid

Directeur Tromp Advies Accountants - Belastingadviseurs

Adviesraad

Het Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam heeft een adviesraad. Deze adviesraad vormt een belangrijk klankbord voor het bestuur en de ondernemers uit de gemeente. Zij ontvangen de aanvragen vanuit de gemeente en komen met inititatieven die ze voorleggen aan het bestuur.  

Laatste nieuws
Green deal

10 april 2024

NK Tegelwippen - Doe je mee?

Vanuit de Green Deal Nieuweweg worden op verschillende thema’s acties in gang gezet om te verduurzamen. Met het voorjaar op komst gaan we ook aan de slag met het vergroenen en verhogen van de biodiversiteit op het bedrijventerrein.

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.