Onderzoek

Op bedrijventerrein Boven-Hardinxveld is een kansen- en verbeterpuntenonderzoek uitgevoerd. We hebben hiervoor van Provincie Zuid Holland subsidie ontvangen waar gemeente Hardinxveld-Giessendam commitment voor heeft afgegeven.  

Opdracht is verstrekt door het bestuur van Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam aan ParkTrust. Monique Walraven, parkmanager bij ParkTrust heeft het onderzoek uitgevoerd.

 In dit adviesrapport wordt een advies uitgebracht aan Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam en gemeente Hardinxveld-Giessendam. In het adviesrapport worden de prioriteiten aangegeven die de ondernemers gevestigd op Boven-Hardinxveld hebben aangedragen.

Klik hier voor volledige rapportage

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.