Enegrie hub

10 april 2024

Let op, ook jouw energievoorziening wordt bedreigd!

Beschikbare en betaalbare energie is van vitaal belang om te ondernemen maar is dit nog wel zo vanzelfsprekend?

Wat zijn de gevolgen als het stroomnet op jouw bedrijventerrein overbelast is?
Dan kan je bedrijfsvoering vastlopen. Bedrijven met een grootverbruik-aansluiting krijgen op hun piekmomenten niet meer stroom geleverd dan nu het geval is. Ook is er voor die bedrijven geen extra capaciteit beschikbaar om zelf opgewekte stroom terug te leveren. Nieuwe grootverbruik aansluitingen zijn niet meer beschikbaar.

Verkenning energie hub
Het regieteam heeft een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het energienet op bedrijventerrein Nieuweweg veel beter dan nu te benutten. De kansen voor een slim lokaal energiesysteem oftewel een Energy Hub worden verkend. 10 Bedrijven hebben hun verbruiksdata en toekomstplannen gedeeld en deze zijn verwerkt in een digitaal model van het bedrijventerrein.

Waarom een slim lokaal energiesysteem (Energie hub)?
Met een slim lokaal energiesysteem, vaak ‘Energy Hub’ genoemd, maak je samen met anderen op het bedrijventerrein optimaal gebruik van het huidige elektriciteitsnet. Je verhandelt bijvoorbeeld onderling stroom en brengt verbruik en opwek beter in balans. Met netbeheerder Stedin maak je gezamenlijk afspraken over de optimale verdeling van de beschikbare capaciteit en de toekomstige uitbreiding daarvan. Ook kan je samen, veel voordeliger dan ieder voor zich, investeren in energieopslag, energieopwek en laadfaciliteiten voor elektrische (vracht)auto’s.

Wat als deze verkenning positief uitpakt?
Dan is de volgende logische stap de oprichting van een energiecoöperatie, vóór en dóór bedrijven op Nieuweweg. En er zal dan worden toegewerkt naar de implementatie van een energiehandelsplatform en energiemanagementsysteem. Dan start de optimalisatie!
Elk bedrijf, groot of klein, kan meedoen. De leden van de energiecoöperatie bepalen zelf de doelstellingen en de voorwaarden waarop je kunt in- en uitstappen.

Tijdens de bijeenkomst op 1 maart bij ‘BouwMensen’ hebben we inzicht gekregen in de eerste bevindingen van de digitale simulatie van het energiesysteem Nieuweweg.

Wat is de volgende stap?
De groene vlakken zijn de bedrijven die hun gegevens hebben aangeleverd en ervoor openstaan met elkaar de volgende stap te zetten. Wilt u meestappen met de initiatiefnemers? Laat dit dan spoedig weten via mailadres parkmanagement@ondernemersfondshardinxveldgiessendam.nl

Vervolgbijeenkomst
Op dinsdag 7 mei is de vervolgbijeenkomst om 16.00 uur. U kunt hier bij aanwezig zijn. U kunt zich opgeven bij Monique via mailadres parkmanagement@ondernemersfondshardinxveld-giessendam.nl

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.