13-01-2022

Ondernemersfonds opent vele deuren

Jan Nederveen, wethouder Duurzaamheid & Milieu, Sport & Cultuur, Toerisme & Recreatie, Economie en MAG in gesprek met ondernemer/bestuurslid stichting Ondernemersfonds Peter Huizer over het Ondernemersfonds.

Uit het Ondernemersfonds wordt straks bijvoorbeeld beveiliging van bedrijventerreinen, de sfeerverlichting en bloembakken in het centrum betaald.

Maar het gaat verder. Het is ook bedoeld voor activiteiten en recreatie waar we allemaal van profiteren. ,,Het is in die zin een bindmiddel tussen ondernemers, verenigingen, scholen en de inwoners.”

De prille ideeën voor een Ondernemersfonds in het dorp leidden in het begin tot pittige discussies en hobbels. ,,Maar zo’n fonds is noodzakelijk om met elkaar allerlei zaken voor elkaar te krijgen”, concludeert ondernemer Peter Huizer nu. ,,Bijkomend voordeel is dat het contact met de gemeente en de contacten tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en inwoners veel laagdrempeliger zijn geworden. Het Ondernemersfonds opent vele deuren in Hardinxveld-Giessendam.”

VERBINDING


Daarmee doelt Peter Huizer op de nieuwe mogelijkheden met en de voordelen van het Ondernemersfonds. Wethouder Jan Nederveen somt er een paar op: ,,De contracten met de beveiliging worden straks betaald uit het fonds. Een vast bedrag gaat naar het centrum voor bijvoorbeeld sfeerverlichting tijdens de feestdagen en het parkmanagement wordt uitgebreid. Dat maakt de verbinding mogelijk tussen grote en kleine ondernemers, de winkeliers in het centrum, de verenigingen en scholen waardoor zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt. In die zin is het een spaarpot van ons allemaal.”

STERKER DORP 

Het Ondernemersfonds is het gevolg van de Economische Visie 2020-2024, die in 2020 is vastgesteld. Een breed plan met een aantal overzichtelijke pijlers en concrete actiepunten, zoals bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van het centrum. Wethouder Nederveen: ,,En iedereen die meebetaalt aan het Ondernemersfonds kan er een beroep op doen: ondernemers, scholen en (sport)verenigingen.” Tot slot zegt Peter Huizer: ,,Je ziet op dit moment al allerlei initiatieven ontstaan tussen verschillende partijen in ons dorp. We zoeken elkaar op om te kijken hoe we vanuit het Ondernemersfonds het dorp sterker kunnen maken.”

Bekijk de video hieronder

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.