26-10-2022

Tekenen parkmanagement

Op 1 januari 2022 is het Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam (OFHG) gestart. Kenmerkend in Hardinxveld-Giessendam is de opzet van een gemeentebreed fonds.

Aanspreekpunt voor ondernemers

Een belangrijke onderdeel van het OFHG is een structurele financiering van ten minste drie basisvoorzieningen, beveiliging bedrijfsterreinen, het (laten) verzorgen van Parkmanagement en promotie- en sfeeractiviteiten in de winkelkern(en) van Hardinxveld-Giessendam.

Voor de invulling van het onderdeel Parkmanagement is een overeenkomst ondertekend met ParkTrust BV te Dordrecht. De ondertekening heeft plaatsgevonden door L.C. de Wit, bedrijfsleider bij ParkTrust en Peter Huizer, voorzitter van het OFHG.

Onderdelen van de overeenkomst zijn het waarnemen ter plaatse in het kader van “Schoon, Heel en Veilig”, een aanspreekpunt te zijn voor ondernemers, maar ook ondernemers wijzen op situaties die verbetert kunnen worden. Daarnaast kan de Parkmanager verbinding leggen tussen ondernemers, de overheid, de bij de bedrijfsbeveiliging betrokken partners en het bestuur van OFHG.

Inmiddels is de Parkmanager, Monique Walraven, al aan de slag gegaan en hoopt zij met de ondernemers kennis te mogen maken. Elders op deze website stelt zij zich voor.

Het Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam is in nauw overleg met de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot stand gekomen. Redenen genoeg om bij de ondertekening samen met de Wethouder Jan Nederveen en medewerkers van de gemeente, ParkTrust en het bestuur van OFHG op de foto te gaan.

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.