Bedrijventerrein Hardinxveld-Giessendam

Veiligheid bewaken

Burgemeester Dirk Heijkoop en wijkagent operationeel expert Antoinet de Bruijn over veiligheid.

Veiligheid creëren én bewaken we met elkaar

De afgelopen vier jaar is veel aandacht besteed aan veiligheid in het dorp. Hoewel het al relatief veilig wonen was en is, doet de gemeente, samen met partners, inwoners en ondernemers er alles aan dat zo te houden. ,,De komende tijd focussen we ons vooral nog op ondermijning, cybercriminaliteit en contact met de jeugd.”

Nieuwe initiatieven als Buurttoezicht en Buurt Bestuurt richten zich, samen met de gemeente, vooral op het voorkomen van veiligheidsproblemen. ,,Het gaat om de leefbaarheid van waar we wonen met z’n allen”, aldus wijkagent operationeel expert Antoinet de Bruijn. Burgemeester Dirk Heijkoop sluit zich hierbij aan en voegt toe: ,,Wanneer we met elkaar snel mogelijke problemen signaleren en melden, houden we ons dorp schoon, heel en veilig.”

Burgerinitiatieven 

,,Je ziet de laatste jaren allerlei goed werkende burgerinitiatieven ontstaan waarbij we gezamenlijk de leefbaarheid en dus ook de veiligheid verder verbeteren”, gaat de burgemeester verder. ,,Kijk naar ons drugsbeleid waarbij we de afgelopen jaren zes drugswoningen hebben gesloten. Het gevolg van een uitstekende samenwerking, ook met de woningcorporatie.”

Effectiever

Samenwerking is volgens beiden duidelijk het sleutelwoord wanneer het gaat over veiligheid. De burgemeester en Antoinet zien hier een sterke verbetering. “We werken veel effectiever met elkaar samen, op allerlei belangrijke gebieden”, signaleert Antoinet. “Ik ben trots op de verbinding die we hebben en op ons allemaal. Want veiligheid creëren en bewaken we met elkaar.”

CYBERCRIMINALITEIT De komende tijd gaat het veiligheidsvizier op drie zaken, ten eerste op ondermijning, waarbij we ons richten op de criminaliteit die we niet direct zien. ,,Ook cybercriminaliteit krijgt extra aandacht, want dat is een groeiend probleem”, zegt de burgemeester. ,,En waar we al grote stappen hebben gezet en waar me mee doorgaan, is het contact met de jeugd. Door ze te leren kennen, willen we toekomstige problemen voorkomen.”

Sinds kort is het dorp ook aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Antoinet: ,,Een mooi middel om veiligheidsmisstanden te melden, op welk gebied dan ook. Net als de ontwikkeling van het Ondernemersfonds, waarbij, via een OZB-bijdrage, ondernemers, winkeliers, verenigingen en scholen de mogelijkheid krijgen zelf te investeren in veiligheid.”

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.