30-11-2021

Verplichte afdracht aan ondernemersfonds

De gemeenteraad van Hardinxveld heeft besloten tot de oprichting van een ondernemersfonds. Dat fonds kan gebruikt worden voor onder meer de beveiliging van bedrijventerreinen, groenonderhoud en het ontplooien van activiteiten door winkeliers.

Oprichting ondernemersfonds

Bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen en de gemeente zijn vanaf volgend jaar zo goed als verplicht aan het ondernemingsfonds bij te dragen. De afdracht gebeurt namelijk via de onroerendezaakbelasting (ozb) voor niet-woningen. Ook bedrijven die er niet om staan te springen, worden op die manier gedwongen geld af te dragen.

De ozb voor niet-woningen gaat vanaf volgend jaar met 75 euro omhoog per 100.000 euro aan WOZ-waarde van het pand waarin een bedrijf of organisatie gehuisvest is. Het geld dat daarmee door de gemeente extra wordt geïnd, wordt als een soort subsidie in het fonds gestopt. Het bestuur van de stichting achter het ondernemersfonds kan vervolgens de pot aanwenden.

De gemeente zal zich verder niet bemoeien met de besteding van het geld. ,,Een ondernemersfonds is voor en door ondernemers en maatschappelijke partijen. Inhoudelijke inmenging vanuit de gemeente over bestedingen van de middelen in het fonds is daarom niet wenselijk”, zo staat in het raadsvoorstel waarover donderdag is gestemd.

Wens

Wethouder Jan Nederveen liet tijdens de raadsvergadering weten dat het fonds een wens was van de ondernemers. ,,Deze wens is onder andere ontstaan na het niet slagen van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) in het centrum.” Een BIZ is min of meer hetzelfde als een gemeentefonds, maar dan kleinschaliger. Het bedrijventerrein Nieuweweg kent al zo’n zone, maar onder de winkeliers in het centrum was destijds te weinig animo om een BIZ op te kunnen richten. De BIZ-Nieuweweg zal ophouden te bestaan, zodat de ondernemers daar niet dubbel aan gemeenschappelijke voorzieningen mee hoeven te betalen.

De PvdA stemde als enige partij tegen het voorstel. Fractievoorzitter Max van den Bout gaf aan moeite te hebben met de constructie om het geld door middel van de ozb op te halen en via een subsidie in het fonds uit te keren. Hij noemde dat ,,een oneigenlijk gebruik van de ozb”. Daarnaast zette hij vraagtekens bij het draagvlak onder ondernemers. Van den Bout wilde liever dat het fonds op vrijwillige basis is. ,,Maar dat is helaas niet gelukt. En de PvdA hecht wel een grote waarde aan een vrije keuze.’’

ANDERE GEDACHTEN De rest van de raad probeerde de PvdA nog op andere gedachten te brengen. De TAB wees erop dat de vertegenwoordiging van de bedrijven, zoals de Bedrijfskern, Ondernemend Hardinxveld en het Centrummanagement, zelf met dit plan is gekomen. ,,Op het bestuur van de stichting rust in onze ogen wel een zware taak om er een succes van te maken’’, zei raadslid Benhard van Houwelingen. ,,Het is belangrijk dat ze straks qua bestedingen laten zien dat de betalers zich er zoveel mogelijk in herkennen.’’Erik van den Bosch van de SGP zei meerdere ondernemers te hebben gesproken die ,,er zeer content mee’’ zijn. Volgens hem wordt het plan ook door vastgoedeigenaren gedragen. ChristenUnie-raadslid Willem Pors vond dat als de raad niet in zou stemmen dat ,,je eigenlijk het ondernemersklimaat om zeep helpt’’. Maar Van den Bout liet zich niet overtuigen. ,,Ik hoop dat ik over enige tijd toch ongelijk krijg en dat het toch een heel goed plan is op deze manier.’’

Heeft u een goed plan voor uw gebied? Dien uw aanvraag in

Het Ondernemersfonds ontvangt graag goede initiatieven die voldoen aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.